Xem tử vi hàng tháng tuổi Nhâm Tý như thế nào?

Tử vi tháng này của bạn như thế nào? Diễn biến cuộc sống trên mọi phương diện sẽ ra sao? Liệu tử vi hàng tháng tuổi Nhâm Tý có giúp quý anh, quý cô tuổi Nhâm Tý giải đáp được những thắc mắc này không? Hãy cùng xem bói tử vi theo tháng tuổi Nhâm Tý để biết chi tiết nhé!. Khi xem tử vi tháng Nhâm $ chi, quý bạn sẽ biết diễn biến cuộc sống cụ thể từng tháng trong năm. Theo đó, tử vi hàng tháng tuổi Nhâm Tý dựa trên cơ sở luận giải Tử vi trọn đời tuổi Nhâm Tý nữ mạngTử vi trọn đời tuổi Nhâm Tý nam mạng kết hợp với tử vi theo năm tương ứng. Xem tử vi hàng tháng tuổi Nhâm Tý có thể xem tử vi hàng tuần và tử vi hàng ngày chi tiết. Còn chờ gì nữa mà không xem ngay.

Ngày sinh:
Tháng xem:
Thứ hai
1
8
2022
Ngày: Xấu

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Tâm Tú chủ sự: Mọi việc đầu không nên bắt đầu.

Xem tử vi 1/8/2022
Thứ ba
2
8
2022
Ngày: Xấu

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Vĩ Tú chủ sự: Mọi việc đều tốt đặc biệt là khởi tạo, chôn cất hay cưới hỏi

Xem tử vi 2/8/2022
Thứ tư
3
8
2022
Ngày: Xấu

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Cơ Tú chủ sự: Khởi sự, tạo tác trăm sự đều tốt.

Xem tử vi 3/8/2022
Thứ năm
4
8
2022
Ngày: Tốt

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Đẩu Tú chủ sự: Khởi sự tạo lập trăm sự đều đạt.

Xem tử vi 4/8/2022
Thứ sáu
5
8
2022
Ngày: Tốt

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao chủ sự: xuất hành bằng đường thủy, cắt may áo mã.

Xem tử vi 5/8/2022
Thứ bảy
6
8
2022
Ngày: Xấu

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Nữ Tú chủ sự: Cắt may quần áo, mùng mền.

Xem tử vi 6/8/2022
Chủ nhật
7
8
2022
Ngày: Tốt

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Hư Tú chủ sự: Trăm sự đều kỵ.

Xem tử vi 7/8/2022
Thứ hai
8
8
2022
Ngày: Tốt

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Nguy Tú chủ sự: chôn cất người đã mất rất tốt, lót giường mới, cầu bình an

Xem tử vi 8/8/2022
Thứ ba
9
8
2022
Ngày: Tốt

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Thất Tú chủ sự: Khởi công, tạo tác mọi việc đều tốt.

Xem tử vi 9/8/2022
Thứ tư
10
8
2022
Ngày: Xấu

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Bích Tú chủ sự: Khởi sự tạo lập mọi việc đều tốt.

Xem tử vi 10/8/2022
Thứ năm
11
8
2022
Ngày: Tốt

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Khuê Tú chủ sự: Xây dựng nhà phòng, nhập học, xuát hành cầu công danh, may mặc.

Xem tử vi 11/8/2022
Thứ sáu
12
8
2022
Ngày: Xấu

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Lâu Tú chủ sự: Khởi công, tạo tác mọi việc đều tốt.

Xem tử vi 12/8/2022
Thứ bảy
13
8
2022
Ngày: Xấu

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Vĩ Tú chủ sự: Mọi việc đều tốt đặc biệt là khởi tạo, chôn cất hay cưới hỏi

Xem tử vi 13/8/2022
Chủ nhật
14
8
2022
Ngày: Xấu

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Mão Tú chủ sự: Xây dựng nhà cửa, xí nghiệp, tạo tác.

Xem tử vi 14/8/2022
Thứ hai
15
8
2022
Ngày: Xấu

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Tất Tú chủ sự: Khởi sự tạo lập việc chi cũng tốt.

Xem tử vi 15/8/2022
Thứ ba
16
8
2022
Ngày: Tốt

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Truỷ Tú chủ sự: Kỵ mọi việc.

Xem tử vi 16/8/2022
Thứ tư
17
8
2022
Ngày: Bình thường

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Sâm Tú chủ sự: Khởi sự tạo lập nhiều việc tốt.

Xem tử vi 17/8/2022
Thứ năm
18
8
2022
Ngày: Xấu

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Tỉnh Tú chủ sự: Tạo tác nhiều việc tốt như xây dượng nhà cửa, mở thông kênh mương, nhậm chức nhận việc, nhập học, xuất hành bằng đường thủy.

Xem tử vi 18/8/2022
Thứ sáu
19
8
2022
Ngày: Tốt

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Quỷ Tú chủ sự: Chôn cất người đã mất, chặt cỏ phá đất, cắt áo.

Xem tử vi 19/8/2022
Thứ bảy
20
8
2022
Ngày: Tốt

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Liễu Tú chủ sự: Không có việc chi hợp.

Xem tử vi 20/8/2022
Chủ nhật
21
8
2022
Ngày: Tốt

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Tỉnh Tú chủ sự: Tạo tác nhiều việc tốt như xây dượng nhà cửa, mở thông kênh mương, nhậm chức nhận việc, nhập học, xuất hành bằng đường thủy.

Xem tử vi 21/8/2022
Thứ hai
22
8
2022
Ngày: Xấu

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Trương Tú chủ sự: Khởi sự tạo lập trăm việc tốt.

Xem tử vi 22/8/2022
Thứ ba
23
8
2022
Ngày: Tốt

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Dực Tú chủ sự: Cắt may quần áo.

Xem tử vi 23/8/2022
Thứ tư
24
8
2022
Ngày: Xấu

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Chẩn Tú chủ sự: Khởi sự tạo lập mọi việc tốt lành.

Xem tử vi 24/8/2022
Thứ năm
25
8
2022
Ngày: Xấu

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Giác chủ sự: Tốt để khởi sự mọi. Cưới hỏi ắt sinh con quý. Thi cử đỗ đạt cao.

Xem tử vi 25/8/2022
Thứ sáu
26
8
2022
Ngày: Xấu

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Cang chủ sự: May quần áo thì có lộc ăn.

Xem tử vi 26/8/2022
Thứ bảy
27
8
2022
Ngày: Xấu

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Đê Tú chủ sự: Sao Đê Tú là sao Đại Hung, kỵ mọi việc.

Xem tử vi 27/8/2022
Chủ nhật
28
8
2022
Ngày: Xấu

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Phòng Tú chủ sự: Khởi tạo mọi việc đều thuận lợi, đặc biệt là là xây dựng nhà cửa, chôn cất người đã mất, cưới hỏi, xuất hành bằng đường thủy, mưu sự, may mặc.

Xem tử vi 28/8/2022
Thứ hai
29
8
2022
Ngày: Tốt

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Tâm Tú chủ sự: Mọi việc đầu không nên bắt đầu.

Xem tử vi 29/8/2022
Thứ ba
30
8
2022
Ngày: Xấu

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Vĩ Tú chủ sự: Mọi việc đều tốt đặc biệt là khởi tạo, chôn cất hay cưới hỏi

Xem tử vi 30/8/2022
Thứ tư
31
8
2022
Ngày: Xấu

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Cơ Tú chủ sự: Khởi sự, tạo tác trăm sự đều tốt.

Xem tử vi 31/8/2022

 Bên cạnh tử vi theo tháng tuổi Nhâm Tý quý bạn có thể xem ngày các phép luận giải tử vi khác như:

Kính chúc quý bạn vạn sự như ý! 

Liên kết mạng xã hội