Hạn Tam tai tuổi Tý là một trong những hạn lớn và không một người tuổi Tý nào tránh được. Tam tai tuổi Tý thường diễn ra trong 3 năm liền và trong 3 năm này, người tuổi Tý phải hết sức chú ý kiêng làm những việc nhất định để tránh điềm xấu. Mỗi tuổi Tý ứng với thiên can khác nhau thì thời điểm diễn ra tam tai tuổi Tý là khác nhau. Để xem hạn tam tai tuổi Tý ứng chiếu với năm sinh của bạn là năm nào, vui lòng chọn năm sinh thích hợp để xem nhé!
 

Xem hạn tam tai giúp quý bạn trang được điều gì?

Đầu tiên, hạn tam tai là hạn mà người nào, tuổi nào trong đời cũng đều phải gặp 1 lần. Hạn tam tai không phải là điều tốt đẹp nên biết được những năm tai tai diễn ra với bản mệnh là những năm nào sẽ giúp quý bạn tránh làm nhưng công việc lớn trong đời vào 3 năm này để tránh mọi sự nguy nan như:

Tuoity.vn kính chúc quý bạn vạn sự như ý!

Liên kết mạng xã hội